Prawo pracy

  • doradztwo w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
  • sporządzanie umów o pracę,
  • umów o zachowaniu poufności i zakazie konkurencji,
  • przygotowywanie umów z członkami władz spółek i kontraktów menedżerskich,
  • regulaminy pracy i wynagradzania,
  • szkolenia z zakresu szeroko pojętego prawa pracy