Obsługa prawna Start Up-ów

  • Doradztwo przy tworzeniu i prowadzeniu biznesu
  • Wsparcie prawne przy inicjowaniu i finalizowaniu współpracy z partnerami biznesowymi
    (sporządzenie listu intencyjnego, NDA, umów o współpracę)
  • Ochrona nazwy i logotypu – Rejestrowanie znaku towarowego w Unii Europejskiej
  • Ochrona wizerunku przedsiębiorstwa