Prawo cywilne

 • negocjowanie i konstruowanie umów cywilnoprawnych,
 • reprezentacja w postępowaniu polubownym, przed sądami i organami,
 • obsługa prawna w zakresie obrotu nieruchomościami,
 • pomoc w postępowaniu upadłości konsumenckiej
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych (umowy sprzedaży, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług, umowy najmu i dzierżawy, leasingu, umowy o roboty budowlane,)
 • dochodzenie roszczeń z zawartych umów
 • dochodzenie odszkodowań
  reprezentowanie klientów przed organami, instytucjami
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym i przedsądowym (np. w sprawie zasiedzenia, zniesienia współwłasności, służebności, najmu)
 • prowadzenie negocjacji handlowych i zawieranie ugody
 • doradztwo prawne z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego