Prawo rodzinne

  • rozwód i separacja,
  • pomoc prawna w podwyższeniu i obniżeniu alimentów,
  • podział wspólnego majątku małżeńskiego,
  • reprezentacja w postępowaniu nieprocesowym w przedmiocie ubezwłasnowolnienia całkowitego/częściowego,
  • ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem