Aktualia

Zgłoszenia wierzytelności w Niemczech przez wierzyciela

W przypadku, gdy dłużnik znalazł się w stanie upadłości lub upadłość mu zagraża, wierzyciel który pragnie dochodzić swoich należności powinien zgłosić wierzytelność. Poniżej podpowiadamy jak dokonać zgłoszenia wierzytelności, jeżeli jednak uznają Państwo, że ten...

Turystyka medyczna w Polsce – pomoc prawna

Czym jest turystyka medyczna? To zjawisko można opisać jako formę podróży poza miejsce stałego zamieszkania w celu poprawy zdrowia, estetyki lub rehabilitacji. Jednym z najchętniej wybieranych kierunków przez turystów w Europie jest Polska. Składa się na to wiele...

Zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej

W świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, pacjent podlegający systemowi ubezpieczenia jednego z państw członkowskich UE może ubiegać się o zwrot...

Wniosek o wydanie europejskiego nakazu w Niemczech

W celu dochodzenia należności od niemieckiego kontrahenta, w wielu sprawach naszych klientów, rekomendujemy wszczęcie postępowania o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. W sprawach transgranicznych, w razie ustalenia jurysdykcji sądu niemieckiego, właściwym miejscowo...

Alimenty dla dziecka mieszkającego w Niemczech

Sprawy o alimenty należą do jurysdykcji krajowej polskich sądów, jeżeli powodem jest uprawniony do alimentacji, którego miejsce zwykłego pobytu jest w Polsce. W sprawach tych, nie jest istotny łącznik obywatelstwa. Sprawy o alimenty należą do fakultatywnej jurysdykcji...

Doradztwo prawne przy wprowadzeniu suplementu do obrotu w Niemczech

Miło nam poinformować, że Kancelaria Radcy Prawnego Anna Stangenberg skutecznie doradzała jednej z wiodących firm farmaceutycznych przy wprowadzeniu suplementu żywnościowego do obrotu na terenie Niemiec. Suplement żywnościowy jako środek spożywczy podlega rozbudowanym...

Rozwód polsko – niemiecki

W sprawach o rozwód w sytuacji, gdy jeden z małżonków ma obywatelstwo niemieckie lub gdy małżonkowie ostatnio zwykle zamieszkiwali w Niemczech, niejednokrotnie dwie kwestie budzą poważne wątpliwości wśród naszych Mandantów. Pierwszą z nich jest pytanie, do jakiego...