Wniosek o wydanie europejskiego nakazu w Niemczech

cze 26, 2021

W celu dochodzenia należności od niemieckiego kontrahenta, w wielu sprawach naszych klientów, rekomendujemy wszczęcie postępowania o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. W sprawach transgranicznych, w razie ustalenia jurysdykcji sądu niemieckiego, właściwym miejscowo sądem do rozpoznania sprawy jest Amtsgericht Wedding, Brunnenplatz 1, 13357 Berlin. Celem omawianego postępowania jest uproszczenie, przyspieszenie oraz ograniczenie kosztów procesów sądowych w sprawach transgranicznych dotyczących bezspornych roszczeń pieniężnych. W pozwie o wydanie europejskiego nakazu zapłaty należy przedstawić informacje, które pozwolą uzasadnić roszczenie pieniężne. Formularze wraz z załącznikami należy wypełnić naturalnie w języku niemieckim.

W formularzu pozwu należy zamieścić wyczerpujący wykaz rodzajów dowodów na poparcie swoich roszczeń pieniężnych. Ewentualne dowody dołączane na poparcie swoich twierdzeń winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Do pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty nie dołączamy opłaty sądowej, a czekamy na odpowiednie wezwanie z sądu Amtsgericht Wedding. Warto wskazać, że wysokość roszczenia pieniężnego nie stanowi żadnej przesłanki dla wszczęcia tego postępowania i z tego względu jest ciekawą alternatywą dla podmiotów gospodarczych względem innych trybów postępowań sądowych w Niemczech.