Wdrożenie RODO

  • przeprowadzenie audytu,
  • ocena ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych,
  • przygotowanie dokumentacji,
  • przeszkolenie personelu,
  • sporządzenie umów powierzania danych