Polsko – niemieckie stosunki handlowe

 • doradztwo w zakresie polsko-niemieckich stosunków gospodarczych z uwzględnieniem spraw transgranicznych,
 • dochodzenie wierzytelności w polsko – niemieckich relacjach biznesowych,
 • sporządzanie umów w języku niemieckich,
 • tłumaczenia prawne.
 • wprowadzanie przedsiębiorców na rynek niemiecki
 • zakładanie spółek w Polsce / tworzenie oddziałów niemieckich spółek w Polsce
  bieżąca obsługa przedsiębiorców z Niemiec i z Polski
 • likwidacja, ogłaszanie upadłości spółek wg polskiego prawa
 • konstruowanie dwujęzycznych uchwał zarządu, zgromadzeń wspólników
  prowadzenie negocjacji handlowych i sporządzanie projektów dwujęzycznych umów