Prawo autorskie

  • pomoc prawna w zakresie ochrony osobistych i majątkowych praw autorskich,
  • konstruowanie i negocjowanie umów dotyczących praw na dobrach niematerialnych – umowa o przeniesienie praw autorskich,
  • umowy licencyjne,
  • reprezentacja twórców i przedsiębiorców w sporach sądowych dotyczących praw autorskich.