Sprawy o charakterze transgranicznym – klient indywidualny

  • sporządzanie i analiza umów (z zakresu polskiego i niemieckiego prawa cywilnego, prawa pracy, prawa nieruchomości i budowlanego)
  • dochodzenie transgranicznych roszczeń odszkodowawczych (wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie)
  • dochodzenie roszczeń pracowniczych od niemieckiego pracodawcy
  • reprezentacja w transgranicznych sporach sądowych (z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego)
  • reprezentacja w transgranicznych sprawach rodzinnych przed sądem rodzinnym w Polsce (rozwody, alimenty, prawo do opieki nad dzieckiem, ustawowa opieka i kuratela, ubezwłasnowolnienie)
  • transgraniczne sprawy spadkowe – reprezentacja przed sądem lub wsparcie u notariusza
  • doradztwo prawne dla mandantów z Niemiec podczas nabywania / najmowania nieruchomości w Polsce