Kompleksowa obsługa prawna
w języku polskim i niemieckim

Reprezentacja przed sądem, porady i opinie prawne, bieżące doradztwo prawne.

Zakres usług kancelarii

Strona główna 1

Klient biznesowy

Strona główna 2

Klient indywidualny

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

została założona w 2017 roku przez radcę prawnego Annę Stangenberg, absolwentkę Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii oraz stypendystkę Uniwersytetu Humboldt w Berlinie. Mecenas Anna Stangenberg została zaprzysiężona na członka Izby Adwokackiej w Berlinie (Rechtsanwaltskammer Berlin, numer wpisu ZU/235/2021) i jako jej członek posiada uprawnienia do reprezentowania klientów przed wszystkim sądami, urzędami oraz organami w Niemczech, na równorzędnych zasadach jak Rechtsanwalt – adwokat niemiecki. Mecenas Stangenberg jest objęta w Niemczech obowiązkowym ubezpieczeniem OC na kwotę 250.000 EURO. W Berlinie znajduje się druga siedziba kancelarii.

Radca Prawny Anna Stangenberg zapewnia kompleksową obsługę prawną osób prawnych i fizycznych w języku polskim i niemieckim. Specjalizuje się w świadczeniu usług transgranicznych w obszarze prawa gospodarczego, prawa spółek, prawa procesowego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa rodzinnego i spadkowego, prawa nieruchomości.

Misją Kancelarii jest świadczenie wysokiej jakości usług prawnych, adekwatną do potrzeb klientów prywatnych i przedsiębiorców. Wszelkie działania podejmowane na rzecz Klientów są uprzednio gruntownie analizowane i poddawane wnikliwej, skrupulatnej ocenie. Ta polityka jakości przekłada się na wysoką efektywność i pozwala na skuteczną realizację najbardziej nawet złożonych zadań.

Mec. Stangenberg przywiązuje dużą wagę do zapisów kodeksu etyki zawodowej oraz dba o dobrą atmosferę kontaktów z Klientami. W sprawach związanych z rozliczeniami stawia na pełną transparentność formułowania zasad ustalania honorarium, tak by Klient miał w tym zakresie całkowitą jasność.

 

Zapraszamy do współpracy.

Prawnik Anna Stangenberg

Aktualia

Zgłoszenia wierzytelności w Niemczech przez wierzyciela

W przypadku, gdy dłużnik znalazł się w stanie upadłości lub upadłość mu zagraża, wierzyciel który pragnie dochodzić swoich należności powinien zgłosić wierzytelność. Poniżej podpowiadamy jak dokonać zgłoszenia wierzytelności, jeżeli jednak uznają Państwo, że ten...

Turystyka medyczna w Polsce – pomoc prawna

Czym jest turystyka medyczna? To zjawisko można opisać jako formę podróży poza miejsce stałego zamieszkania w celu poprawy zdrowia, estetyki lub rehabilitacji. Jednym z najchętniej wybieranych kierunków przez turystów w Europie jest Polska. Składa się na to wiele...

Prawo niemieckie, sprawy transgraniczne Wrocław

Kancelaria Radcy Prawnego Stangenberg świadczy w pełnym zakresie usługi prawne wiążące się z przestrzeganiem i egzekucją prawa polskiego,  przede wszystkim jednak zajmuje się zapewnianiem pomocy prawnej w sprawach dotyczących prawa niemieckiego i prawa regulującego polsko – niemieckie stosunki transgraniczne. Usługi świadczone przez naszą Kancelarię Prawną mają kompleksowy, całościowy charakter. Dbamy o to, by każdy Klient, który trafi do nas ze swoją sprawą dotyczącą prawa transgranicznego czy też prawa niemieckiego, otrzymał odpowiednie wsparcie prawne.

W przypadku spraw transgranicznych i tych dotyczących prawa niemieckiego udzielamy porad prawnych, opiniujemy i redagujemy umowy i pisma,  reprezentujemy w sprawach przed sądami i urzędami, podejmujemy się mediacji prawnej, windykujemy należności, dochodzimy odszkodowań i angażujemy się w szereg innych czynności prawnych.