Dochodzenie należności w Niemczech / Egzekwowanie polskich i niemieckich wyroków

  • przedsądowe wezwania do zapłaty kierowane do dłużników z Polski i Niemiec
  • reprezentacja w postępowaniu w sprawie europejskiego nakazu zapłaty
  • reprezentacja w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń
  • przygotowywanie i składanie pozwów oraz pozyskiwanie wyroków polskich sądów przeciwko dłużnikom
  • dochodzenie należności od dłużników i reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym w Niemczech
  • egzekucja zagranicznych wyroków w Polsce