Reprezentacja przed urzędem BVA w Kolonii – ustalenie obywatelstwa niemieckiego.

mar 21, 2022

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Stangenberg skutecznie reprezentuje klientów w sprawach o ustalenie niemieckiego obywatelstwa przed Federalnym Urzędem Administracyjnym (Bundesverwaltungsamt) w Kolonii. Obywatelstwo niemieckie może zostać ustalone na wniosek, sporządzony w języku niemieckim, na odpowiednim formularzu. Oferujemy pomoc w prawidłowym sporządzeniu oraz przesłaniu wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi dowodami do głównej siedziby BVA w Niemczech. Organizujemy także tłumaczenia przysięgłe wszystkich wymaganych dokumentów, które należy załączyć do wniosku w formie poświadczonej i zwykłej kopii.

Podstawową przesłanką ustalenia niemieckiego obywatelstwa jest udowodnienie pochodzenia od niemieckich przodków od 1914 r. W tym celu przedstawić należy odpowiednie dokumenty, takie jak: akty urodzenia, akty zgonu, akty małżeństwa, dowody osobiste, paszporty. Istotna jest także data urodzenia. Dzieci pochodzące z małżeństwa urodzone między 1.01.1914 r. a 31.12.1974 r. nabywały obywatelstwo niemieckie wyłącznie po ojcu będącym Niemcem. Wyjątkiem były dzieci pochodzące z małżeństwa urodzone między 1.01.1964 r. a 31.12.1974 r., których matka była Niemką. Nabywały one obywatelstwo niemieckie, jeśli w przeciwnym razie stałyby się bezpaństwowcami. Także dzieci pozamałżeńskie, których matka jest Niemką, od 1.01.1914 r. nabywają obywatelstwo niemieckie po matce. Od 1.07.1993 r., jeśli m.in. nastąpi zgodne z prawem niemieckim uznanie lub ustalenie ojcostwa przed ukończeniem przez dziecko 23 roku życia, także dzieci pozamałżeńskie, których ojciec jest Niemcem, nabywają obywatelstwo niemieckie. Dzieci pochodzące z małżeństwa urodzone od 1.01.1975 r. nabywały obywatelstwo niemieckie, jeśli jedno z rodziców było Niemcem.

Postępowanie w sprawie ustalenia niemieckiego obywatelstwa może trwać co najmniej 2 lata.