Doradztwo prawne przy wprowadzeniu suplementu do obrotu w Niemczech

kw. 16, 2021

Miło nam poinformować, że Kancelaria Radcy Prawnego Anna Stangenberg skutecznie doradzała jednej z wiodących firm farmaceutycznych przy wprowadzeniu suplementu żywnościowego do obrotu na terenie Niemiec.

Suplement żywnościowy jako środek spożywczy podlega rozbudowanym przepisom prawnym, które mają zastosowanie do wszystkich środków spożywczych. Przepisy dotyczące etykietowania służą ochronie konsumentów. Obowiązują dodatkowe, szczególne przepisy dotyczące suplementów żywnościowych, m.in. pod względem składu i etykietowania. Na poziomie europejskim wymagania te zawarte są przede wszystkim w dyrektywie 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych.

Podkreślić należy, że producenci lub importerzy, którzy chcą wprowadzić suplement diety na rynek, muszą powiadomić Federalny Urząd Ochrony Konsumentów i Bezpieczeństwa Żywności (BVL) najpóźniej w momencie pierwszego wprowadzenia go do obrotu w Niemczech, wraz ze wzorem etykiety produktu. Dla każdego produktu wymagane jest osobne zgłoszenie, zawierające wzór etykiety używanej do danego produktu.