Ochrona Znaku Towarowego w Niemczech

cze 23, 2020

Każde oznaczenie, które nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od innego przedsiębiorstwa podlega ochronie. Uzyskanie odpowiedniej i skutecznej ochrony dla składników wchodzących w skład przedsiębiorstwa poprzez rejestrację znaku towarowego może być kluczowe dla ochrony wizerunku i rozpoznawalności przedsiębiorstwa. Prawo ochronne na znak towarowy w Niemczech uzyskuje się na okres 10 lat, z możliwością jego przedłużenia. Przed dokonaniem zgłoszenia znaku towarowego w Niemczech, rekomenduję skorzystanie z dostępnych baz zarejestrowanych znaków towarowych np. DPMA Register celem poszukiwania ewentualnie podobnych, zarejestrowanych już znaków towarów. Takie działanie pozwoli na uniknięcie potencjalnych naruszeń praw ochronnych innych przedsiębiorstw. Znak towarowy można zarejestrować tylko wtedy, gdy nie ma absolutnych podstaw do ochrony. Bezwzględnymi przeszkodami w ochronie są na przykład: • brak charakteru odróżniającego, • godło państwowe zawarte w znaku towarowym, • naruszenie powszechnej przyzwoitości lub porządku publicznego

Procedura rejestracji obejmująca opłatę klasową za maksymalnie trzy klasy znaku towarowego (§ 32 MarkenG) w przypadku elektronicznej rejestracji znaku towarowego (§ 32 MarkenG) jest obciążona opłatą rejestrową w wysokości 290 Euro, w celu rejestracji w formie papierowej opłata wynosi 300 Euro. W razie problemów z rejestracją znaku towarowego w Niemczech, zapraszam do kontaktu.