Postępowanie egzekucyjne w Niemczech

cze 23, 2020

Postępowanie egzekucyjne w Niemczech zostaje wszczęte na wniosek dłużnika, który sporządzamy na odpowiednim formularzu. Inaczej niż w Polsce, wniosek nie jest kierowany bezpośrednio do komornika, tylko do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika sądu rejonowego (Amtsgericht). Jeżeli nie znamy adresu zamieszkania dłużnika w Niemczech, musimy podjąć pewne czynności w celu jego uzyskania. Najszybszą drogą jest złożenie wniosku o udzielenie informacji z rejestru meldunkowego, w którym  musimy wykazać cel powzięcia informacji o meldunku.

Jeżeli dysponujemy orzeczeniem, wystarczającą informacją będzie wskazanie sygnatury akt przed sądem polskim. W razie gdy orzeczenie zostało wydane w innym Państwie Członkowskim np. w Polsce, do wniosku zobowiązani jesteśmy dołączyć nie tylko oryginał orzeczenia, ale również europejski tytuł egzekucyjny. W tym celu niezbędne jest wszczęcie postępowania w sprawie europejskiego tytułu egzekucyjnego w sądzie wydania orzeczenia.

W zależności od tego, jakie języki są akceptowane przez organ odpowiedzialny za wykonywanie orzeczeń sądowych w innym państwie członkowskim, wymagane może być także tłumaczenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego. Nie ma potrzeby dopełnienia żadnych innych formalności, a orzeczenie może być wykonane w innym państwie członkowskim. Wykonanie orzeczenia wydanego w innym państwie członkowskim niż w państwie jego wydania jest procedurą prostą, jeśli się do niej odpowiednio przygotujemy. W razie pytań, zapraszam do kontaktu.