Reprezentacja przed sądem austriackim w związku z nałożeniem kary pieniężnej za nieprzestrzeganie ustawy LSD-BG

mar 11, 2021

Reprezentacja przed sądem austriackim w związku z nałożeniem kary pieniężnej za nieprzestrzeganie ustawy LSD-BG (austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego).

Nasi mandanci z branży TSL, na podstawie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, otrzymują powiadomienia o nałożeniu kary  pieniężnej lub grzywny administracyjnej w związku z wydaniem przez organ austriacki decyzji.  Decyzja ma charakter administracyjny i jest wydawana w związku z naruszeniem przez pracodawcę austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (LSD-BG). Kary sięgają nawet kilkunastu tysięcy EURO.

Kara może być nałożona za brak zgłoszenia delegowania pracownika przed przybyciem na terytorium Austrii i za to, że zgłoszenie nie zostało dokonane w ZKO. Ponadto pracodawca lub wynajmujący pracowników odpowiada ze brak przewożenia dokumentów w pojeździe w okresie delegowania lub posiadania ich w formie elektronicznej, lub za nieprzekazanie dokumentów do urzędu skarbowego według stosownego wezwania. To tylko kilka możliwych rodzajów przestępstw administracyjnych, które mogą być popełnione na podstawie austriackiej  ustawy LSD-BG.

Kancelaria z powodzeniem reprezentuje swoich klientów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w Austrii w celu zaskarżenia wydanych decyzji. Udaje nam się uchylić nałożone kary lub je znacząco obniżyć. Skargę przeciwko decyzji należy wnieść w terminie 4 tygodni od dnia jej doręczenia. Uwaga! Decyduje chwila wpływu skargi do organu, za pośrednictwem którego wnosimy skargę, a nie data nadania. Skarga powinna zawierać podstawy, na których opiera się twierdzenie o niezgodności z prawem, żądania oraz dane do tego by ocenić, czy skarga została wniesiona w odpowiednim terminie. Zgodnie z art. 8 Federalnej Ustawy Konstytucyjnej językiem urzędowym w Austrii jest język niemiecki, stąd skargę przygotowujemy oczywiście w języku niemieckim.  Jeżeli otrzymali Państwo Straferkenntnis, a wraz  z nim powiadomienie o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej z inspektoratu pracy, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub w formie e-mail. Chętnie podejmiemy się reprezentacji Państwa interesów w postępowaniu przed sądem austriackim w związku  z naruszeniem ustawy LSD-BG.