Zgłoszenia wierzytelności w Niemczech przez wierzyciela

W przypadku, gdy dłużnik znalazł się w stanie upadłości lub upadłość mu zagraża, wierzyciel który pragnie dochodzić swoich należności powinien zgłosić wierzytelność. Poniżej podpowiadamy jak dokonać zgłoszenia wierzytelności, jeżeli jednak uznają Państwo, że ten...

Turystyka medyczna w Polsce – pomoc prawna

Czym jest turystyka medyczna? To zjawisko można opisać jako formę podróży poza miejsce stałego zamieszkania w celu poprawy zdrowia, estetyki lub rehabilitacji. Jednym z najchętniej wybieranych kierunków przez turystów w Europie jest Polska. Składa się na to wiele...

Zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej

W świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, pacjent podlegający systemowi ubezpieczenia jednego z państw członkowskich UE może ubiegać się o zwrot...